Nyheter

En meget godt bestått fagprøve

08.02.2021


Meget godt bestått fagprøve, top 3 og finalist i "Årets lærling Innlandet" og fast ansettelse som dataelektroniker!

Industrisuksess i Innlandet

20.06.2020


Les om vår kunde Decon-X og hvordan lokal industri har bidratt for å stoppe spredningen av Covid-19.

Status Corona COVID-19 Topro Elektronikk

23.03.2020


Situasjonstatus vedrørende Corona COVID-19 hos Topro Elektronikk

Ny hjemmeside

05.03.2020


Endelig! Vår nye hjemmeside er på plass!

Nye kollegaer

03.02.2020


Ole Halvor Wøien og Klaus Hamar er på plass!