Kvalitetssikring

Sertifiseringer

Topro Elektronikk er sertifisert ihht ISO 9001 og 14001 ledelsesystem for kvalitet og miljø.

Se vårt sertifikat her

Prosessikring

Vi har etablerte metoder og regimer for kontroll og overvåking av våre produksjonsprosesser. Vi leter kontinuerlig etter "Poka Yoke" løsninger for å sikre våre prosesser, både i våre systemer og produksjonsprosesser.

Metoder

TOPRO Eletronikk har implementert LEAN filosofi og LEAN verktøy i alle ledd i organisasjonen og i produksjon. Vi jobber aktivt med forbedringer og har gode, etablerte rutiner for avviksbehandling og sikring av tiltak. Vårt avvikssystem er bygd opp rundt 8D prinsipp. Vi overvåker alle avvik og forbedringer, og virkningen av deres tiltak i alle ledd. Vi gjennomfører systematiske interne revisjoner flere ganger i løpet av ett år, dette inkluderer 5S, ISO og HMS internkontroll.

Kvalitet i alt vi gjør

Topro Elektronikk skal ledes og organiseres for å kunne være en foretrukket
leverandør til bransjer med høye krav til kvalitet, presisjon og dokumentasjon.

• Begrepet kvalitet i Topro Elektronikk er et uttrykk for den grad av
tilfredshet vi oppnår hos våre kunder, når det gjelder å levere i henhold til krav og spesifikasjoner som er avtalt.
• Topro Elektronikk er sertifisert ihht ISO 9001, og sikrer oppnåelse av kundekrav og spesifiserte krav.
• Kvalitet måles og evalueres med nøkkeltall (KPI`er), både på avdelingsnivå og på bedriftsnivå.
• For å oppnå kontinuerlige forbedringer, benytter Topro Elektronikk LEAN
og TPM metodikk.

Dummy

Gunnar Vesterås

Kvalitetsleder

+47 90159588

gunnar.vesteras@topro.no

Klaus Hamar

Klaus Hamar

Salgssjef

+47 41673269

klaus.hamar@topro.no

Ole Halvor Woien

Ole Halvor Wøien

Salgsingeniør

+47 41337445

ole.halvor.woien@topro.no


Del:
Kontakt oss angående kvalitetssikring

Kontakt oss