Innovasjon

Ordet innovasjon kommer opprinnelig fra det latinske ordet «innovare», som betyr å fornye eller å skape noe nytt.

For Topro Elektronikk handler det om å være med på reisen våre samarbeidspartnere opplever. Det kan være nye eller vesentlig fornyede og forbedrede produkter eller tjenester, innføring av ny teknologi, nye produksjons- og utviklingsprosesser eller forretningsmodeller som endrer måten verdier skapes på. Vi i Topro Elektronikk sier aldri nei til en utfordring og ønsker å være med på denne innovasjonen.

Gjennom vårt samarbeid med industriklyngene TotAl-gruppen, Total Innovasjon og Total Defence Group har vi tilgang til innovative miljøer som innehar en unik industrikompetanse.

Andre miljøer i nærområdet sikrer nødvendig kompetanse rundt for eksempel kryptologi, nettverkssikkerhet og vareproduksjon. NTNU-Center for Cyber and Information Security og SINTEF Manufacturing er gode samarbeidspartnere innen disse temaene.

Tom Andre Skogsrud

Tom André Skogsrud

Prosessleder/NK/Prototype

+47 92220971

tom.andre.skogsrud@topro.no

Even Myhre

Even Myhre

Testleder / Testutvikler

+47 91646756

even.myhre@topro.no

Ronny Eig

Ronny Eig

Innkjøp

+47 99042594

ronny.eig@topro.no


Del:
Kontakt oss angående innovasjon

Kontakt oss