Trådløst gjennom stål!

ScanReach er et maritimt IoT selskap som de siste årene har utviklet en trådløs IoT plattform skreddersydd til bruk i komplekse stålmiljø slik som ombord på skip og rigger. Stål har lenge vært en barriere for å kunne skape effektiv data kommunikasjon i disse krevende miljøene og på den måten vært et hinder for etterlengtet og nødvendig digitalisering. Gjennom den nye trådløse teknologien som ScanReach har utviklet åpner det seg et “hav” av muligheter og problemer som før ikke kunne bli løst kan nå løses Med den nye plattformen er det nå mulig å koble seg til mennesker, utstyr, last, gasser eller maskineri for så å sende disse dataene trådløst gjennom skipet eller riggen til PC på bro eller annet egnet sted. På denne måten har man mulighet å øke sikkerheten ombord ved at man feks vet hvor folk befinner seg og om noen trenger hjelp ved en hendelse samt øke fartøyets ytelser og reduksjon av Co2 gjennom mer effektiv drift. ScanReach er det eneste selskapet i verden som har utviklet denne type løsning og ser for seg betydelig vekst i et internasjonalt marked som har sterk fokus på sikkerhet.


Topro Elektronikk har
vært en viktig partner for ScanReach i utviklingsprosessen av en prototypeproduksjon. Med sin gode tekniske kompetanse har Topro Elektronikk vist en egen evne til å lede en industrialiseringsprosessen rundt våre produkter. Topro Elektronikk leverer alltid kvalitet av høy klasse, til rett tid og er en viktig samarbeidspartner for ScanReach. Vi er på vei inn i en vekstfase og da er det betryggende å ha valgt riktig partner i Topro Elektronikk.


Ole Halvor Woien

Ole Halvor Wøien

Salgsingeniør

+47 41337445

ole.halvor.woien@topro.no

Geir Arne Malones

Geir Arne Malones

Adm. Dir.

+47 92666948

geir.malones@topro.no

Klaus Hamar

Klaus Hamar

Salgssjef

+47 41673269

klaus.hamar@topro.noRelaterte tjenester:
Ekspertise og erfaringer Samarbeid Prototyper Industrialisering (NPI) Elektronikkproduksjon Test og testutvikling


Del: